تو عوض شدی

تو عوض شدی گوش کنید دیگه میرم

مجید خراطها