دار و نَدار

دار و نَدار گوش کنید دیگه میرم

مجید خراطها