اشتباه کردم

اشتباه کردم گوش کنید دیگه میرم

مجید خراطها