اندوهی برای یک رویای ناتمام

اندوهی برای یک رویای ناتمام

کلاغ ها در باران

لیست آهنگ ها

آخرین شکوفه ی گیلاس گوش کنید
کلاغ ها در باران
پسرک بر روی بال های زاغ. پارت اول گوش کنید
کلاغ ها در باران
پسرک بر روی بال های زاغ. پارت دوم گوش کنید
کلاغ ها در باران
نور سفید/ باران سیاه گوش کنید
کلاغ ها در باران
هزاران درنا از درد گوش کنید
کلاغ ها در باران
جرقه ای از امید گوش کنید
کلاغ ها در باران
رویای ناتمام ساداکو گوش کنید
کلاغ ها در باران
این گریستن ماست گوش کنید
کلاغ ها در باران
اسطوره ی درناهای کاغذی گوش کنید
کلاغ ها در باران
حالا میتوانی بخوابی گوش کنید
کلاغ ها در باران