کتولی بی کلام

کتولی بی کلام گوش کنید بی گمون

جمشید نیکوزاد

گروه موسیقی ترانه