بی کلام

بی کلام گوش کنید بی گمون

جمشید نیکوزاد

گروه موسیقی ترانه