دلکش (بیات ترک)

دلکش (بیات ترک) گوش کنید چهارگاه و بیات ترک

حسین علیزاده