دل به دل

دل به دل گوش کنید نه فرشته ام نه شیطان

همایون شجریان