درون آینه

درون آینه گوش کنید نه فرشته ام نه شیطان

همایون شجریان