چرا رفتی

چرا رفتی گوش کنید نه فرشته ام نه شیطان

همایون شجریان