تصنیف «در عاشقی»

تصنیف «در عاشقی» گوش کنید آب، نان، آواز

همایون شجریان