دکلمه ی غزل الهه ی پاییز

دکلمه ی غزل الهه ی پاییز گوش کنید هنوز می خندد

حنیف شهمیرزادی

محمدمهدی ناطق

ژاله صادقیان