دکلمه ی غزل سلسله ی سودازده

دکلمه ی غزل سلسله ی سودازده گوش کنید هنوز می خندد

حنیف شهمیرزادی

محمدمهدی ناطق

ژاله صادقیان