گلایهای نمیکنم (با دکلمۀ بابک بیات)

گلایهای نمیکنم (با دکلمۀ بابک بیات) گوش کنید یک لحظه عاشق شو

حمید حامی