دو نیمه رویا

دو نیمه رویا

حمید حامی

لیست آهنگ ها

هم گریه گوش کنید
حمید حامی
دو نیمه ی رؤیا گوش کنید
حمید حامی
لیلای من کو گوش کنید
حمید حامی
سیاه و سپید گوش کنید
حمید حامی
دلم گرفت گوش کنید
حمید حامی
شب عشق گوش کنید
حمید حامی
لیلای من کو (با پیانو) گوش کنید
حمید حامی
دلم گرفت (با گیتار) گوش کنید
حمید حامی