گل ریزان

گل ریزان

غلامحسین بنان

روح الله خالقی

لیست آهنگ ها

گل ریزان (بیات اصفهان) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
خاموش (ماهور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
گریه کن (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
وعده ی وصال (شور) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
جام جهان بین (سه گاه) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
یار رمیده (شوشتری) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
شب جوانی (همایون) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
ای ایران (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی