دشتی کوهی

دشتی کوهی گوش کنید دشت لاله

غلامشا قنبری