آیه ۶۱ و آیه ۶۲ - سوره النسا

آیه ۶۱ و آیه ۶۲ - سوره النسا گوش کنید تفسیر قرآن کریم سوره النسا از آیه ۵۵ تا آیه ۱۱۱

حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی