آیه ۱۷۴ و آیه ۱۷۵ - سوره النسا

آیه ۱۷۴ و آیه ۱۷۵ - سوره النسا گوش کنید تفسیر قرآن کریم سوره النسا از آیه ۱۱۲ تا آیه ۱۷۶

حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی