آیه ۱۱۸ و آیه ۱۱۹ - سوره النسا

آیه ۱۱۸ و آیه ۱۱۹ - سوره النسا گوش کنید تفسیر قرآن کریم سوره النسا از آیه ۱۱۲ تا آیه ۱۷۶

حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی