تفسیر قرآن کریم سوره الغاشیه از آیه ۱ تا آیه ۲۶

تفسیر قرآن کریم سوره الغاشیه از آیه ۱ تا آیه ۲۶

حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی

لیست آهنگ ها

آیه ۱ تا آیه ۷ - سوره الغاشیه گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۸ تا آیه ۱۶ - سوره الغاشیه گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۱۷ تا آیه ۲۰ - سوره الغاشیه گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی
آیه ۲۱ تا آیه ۲۶ - سوره الغاشیه گوش کنید
حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی