ای وای باز دل بیچاره

ای وای باز دل بیچاره گوش کنید آبی

گرشا رضایی