دلم گرفته ای رفیق

دلم گرفته ای رفیق گوش کنید آبی

گرشا رضایی