آواز بیات ترک دوم

آواز بیات ترک دوم گوش کنید اجرای کتاب دوره ردیف نوازی استاد اسدالله ملک

فرشید فرهمند حسن زاده