آواز بیات ترک اول

آواز بیات ترک اول گوش کنید اجرای کتاب دوره ردیف نوازی استاد اسدالله ملک

فرشید فرهمند حسن زاده