موسیقی نواحی ایران - موسیقی لرستان (۷۲)

موسیقی نواحی ایران - موسیقی لرستان (۷۲)

فریده رهنما

لیست آهنگ ها

مور گوش کنید
فریده رهنما
هه هاها مشکه گوش کنید
فریده رهنما
سیر کو میر کو گوش کنید
فریده رهنما
شانومه هوونن (شاهنامه خوانی) گوش کنید
فریده رهنما
سوزه سوزه، بمیرم سی، یه هله سرپتی گوش کنید
فریده رهنما
مور ۲ گوش کنید
فریده رهنما
گورانی گوش کنید
فریده رهنما
رارا گوش کنید
فریده رهنما
اهل حق گوش کنید
فریده رهنما