صبح برگ یود، پاییز بود

صبح برگ یود، پاییز بود گوش کنید پاییز طلایی 1

فریبرز لاچینی