بر گوشه آسمان، برگها بودند

بر گوشه آسمان، برگها بودند گوش کنید پاییز طلایی 1

فریبرز لاچینی