وحدت

وحدت گوش کنید سبز و سفیدو خط خطی

فرهاد مهراد