جمعه

جمعه گوش کنید سبز و سفیدو خط خطی

فرهاد مهراد