دو غزل از حافظ

دو غزل از حافظ گوش کنید به گفت و گوی تو

فرهاد مهراد