تو را دوست دارم

تو را دوست دارم گوش کنید بازم صدای نی میاد

فرهاد مهراد