رباعیات

رباعیات گوش کنید بازم صدای نی میاد

فرهاد مهراد