مرغ سحر

مرغ سحر گوش کنید بازم صدای نی میاد

فرهاد مهراد