کتیبه

کتیبه گوش کنید بازم صدای نی میاد

فرهاد مهراد