گل یخ

گل یخ گوش کنید بازم صدای نی میاد

فرهاد مهراد