خونین دلان (لوح سوم)

خونین دلان (لوح سوم)

فرهاد کیاماری

عباس کیاماری

لیست آهنگ ها

زبان حال حضرت زهرا (س) گوش کنید
فرهاد کیاماری
عباس کیاماری
سکینه و قتلگاه (سه گاه) گوش کنید
فرهاد کیاماری
عباس کیاماری
تنور خولی (ابوعطا) گوش کنید
فرهاد کیاماری
عباس کیاماری
عزیز مادر (ابوعطا) گوش کنید
فرهاد کیاماری
عباس کیاماری
وداع امام در قتلگاه (سه گاه) گوش کنید
فرهاد کیاماری
عباس کیاماری
ورود به امام به کربلا (شور و نوا) گوش کنید
فرهاد کیاماری
عباس کیاماری
زبان حال حضرت رقیه با زینب (همایون) گوش کنید
فرهاد کیاماری
عباس کیاماری
زبان حال سکینه و امام روز عاشورا (نوا) گوش کنید
فرهاد کیاماری
عباس کیاماری
زبان حال امام - به زیر تیغ کین (ابوعطا) گوش کنید
فرهاد کیاماری
عباس کیاماری