درد آشنا (موسیقی محلی مازندرانی)

درد آشنا (موسیقی محلی مازندرانی)

اسماعیل عبدی

لیست آهنگ ها

پیش درآمد گوش کنید
اسماعیل عبدی
جانان گوش کنید
اسماعیل عبدی
آواز کتولی گوش کنید
اسماعیل عبدی
بهار وا گوش کنید
اسماعیل عبدی
سحر گوش کنید
اسماعیل عبدی
آواز آق ننه گوش کنید
اسماعیل عبدی
بی قرار گوش کنید
اسماعیل عبدی
پرواز گوش کنید
اسماعیل عبدی
محبت گوش کنید
اسماعیل عبدی
آواز امیری گوش کنید
اسماعیل عبدی
نور حق گوش کنید
اسماعیل عبدی
آواز نجما گوش کنید
اسماعیل عبدی
چل چلا گوش کنید
اسماعیل عبدی
آواز طیبه جان گوش کنید
اسماعیل عبدی