خودت خواستی

خودت خواستی گوش کنید یه خاطره از فردا

احسان خواجه امیری