خلاصم کن

خلاصم کن گوش کنید یه خاطره از فردا

احسان خواجه امیری