کاش عاشقت نمیشدم

کاش عاشقت نمیشدم گوش کنید یه خاطره از فردا

احسان خواجه امیری