عبور

عبور گوش کنید یه لقمه نون (با دلخوشی)

داوود ناقور