گلایه

گلایه گوش کنید یه لقمه نون (با دلخوشی)

داوود ناقور