گلایه (بی کلام)

گلایه (بی کلام) گوش کنید یه لقمه نون (با دلخوشی)

داوود ناقور