از تو مگه میشه گذشت

از تو مگه میشه گذشت گوش کنید یه لقمه نون (با دلخوشی)

داوود ناقور