تصنیف دلم دریاست

تصنیف دلم دریاست گوش کنید آدم وسنگ

داریوش کاظمی

مجید درخشانی