نیستی تو

نیستی تو

بهنام علمشاهی

لیست آهنگ ها

تو تکی گوش کنید
بهنام علمشاهی
تنهایی گوش کنید
بهنام علمشاهی
نه اینور نه اونور گوش کنید
بهنام علمشاهی
بی وفا ورژن جدید گوش کنید
بهنام علمشاهی
نمیخواستم گوش کنید
بهنام علمشاهی
نیستی تو گوش کنید
بهنام علمشاهی
نمیدونم گوش کنید
بهنام علمشاهی
هزارشب گوش کنید
بهنام علمشاهی
گفتی میایی گوش کنید
بهنام علمشاهی
نبودی گوش کنید
بهنام علمشاهی