دو نفره

دو نفره

بهنام علمشاهی

لیست آهنگ ها

دلم برات تنگ شده گوش کنید
بهنام علمشاهی
روتو برگردون گوش کنید
بهنام علمشاهی
بی تو نه گوش کنید
بهنام علمشاهی
غم دیدی؟ گوش کنید
بهنام علمشاهی
تو که می دونی گوش کنید
بهنام علمشاهی
ساده تر از همیشه گوش کنید
بهنام علمشاهی
دیدم نمیشه گوش کنید
بهنام علمشاهی
تقدیر گوش کنید
بهنام علمشاهی