کاشکی عاشقت نبودم

کاشکی عاشقت نبودم

بردیا

لیست آهنگ ها

پول و معرفت گوش کنید
بردیا
خونه عشق گوش کنید
بردیا
بدون تو چیکار کنم گوش کنید
بردیا
بهونه گوش کنید
بردیا
کاشکی عاشقت نبودم گوش کنید
بردیا
دلخوشی گوش کنید
بردیا
خیلی دیر بود گوش کنید
بردیا
مهمونی بارون گوش کنید
بردیا