فراموش کردم

فراموش کردم گوش کنید فراموش کردم

بابک جهانبخش